Naše třída

Hry a techniky

Cíl:

Sebereflexe a uvědomění si spoluzodpovědnosti za charakter třídy.

Časová náročnost:

1 vyučovací hodina.

Od kolika let je aplikace vhodná:

od 7 let.

Instrukce k realizaci:

Rozdělte třídu do skupinek po třech až čtyřech dětech. Volbu skladby jednotlivých skupin nechte na dětech. Zadejte vždy jednu otázku a pověřte skupiny, ať si zvolí svého zapisovatele a zároveň mluvčího, který bude výsledky skupiny tlumočit. Nechte na splnění úkolu vždy pět až sedm minut. Potom nechte přečíst jednotlivé závěry, pověřte
dítě, které má autoritu u ostatních dětí, aby výsledky zapisovalo na tabuli. Nekomentujte děj, pouze reflektujte pozitivně aktivitu dětí a projevy zdravých tendencí. Nakonec nechte děti, aby napsaly závěry a uvědomily si, kdo z nich to, co se jim na třídě nelíbí, vytváří svým chováním. Výsledky bodu čtyři se mohou nechat vyvěsit na nástěnku.

Více naleznete v přiloženém souboru.

NáhledPřílohaVelikost
Naše třída (PDF)44.99 KB