Zákon o sociálně právní ochraně dětí

L - legislativa
Číslo: 
359/1999
Platnost: 
9. prosinec 1999

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřujezákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:
a.ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b.ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
c.působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.