Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

L - legislativa
Číslo: 
458/2005
Platnost: 
28. listopad 2005
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen „středisko“) a stanoví vzorový vnitřní řád střediska. Dále upravuje podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti střediska, o podmínkách, za kterých středisko poskytuje své služby, o organizaci a podmínkách provozu střediska, stanoví kritéria pro přijímání osob uvedených v odstavci 2 do střediska a podrobnosti o jejich propouštění ze střediska.