Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

L - legislativa
Číslo: 
116/2011
Platnost: 
15. duben 2011
  • Zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu mohou žádat kdykoli znovu, a to právě ve shodě s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci č.57325/00-D.H. a ostatní proti České republice.
  • Vyhláška celkově zvýrazňuje charakter poradenských služeb a přesouvá těžiště poradenských služeb od diagnostiky k doporučení.
  • Všechny informace o poradenských službách se mají poskytovat jednoznačným a srozumitelným způsobem pro co nejširší možný okruh osob.
  • Vyhláška zavádí časové limity pro zahájení poskytování poradenských služeb.
  • V případě, že se doporučuje zařazení žáka do školy nebo vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, je toto doporučení platné pouze jeden rok a poté je nutné jej revidovat.
  • Písemný informovaný souhlas o poradenské službě (týká se školního poradenského pracoviště) se poskytuje pouze v případě činnosti psychologa nebo speciálního pedagoga na škole; (výchovní poradci a metodici prevence již nemusejí získávat informovaný souhlas, čímž se snižuje administrativní zátěž škol a zvyšuje se bazální důvěra mezi pedagogy a žáky škol, což je důležité pro rozkrytí některých problémů žáků).
  • V činnosti poraden a speciálně pedagogických center přibývá činnost vypracování odborných posudků pro účely uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dříve chybělo).
  • Poradny stanovují vedle podpůrných opatření také opatření vyrovnávací (dříve chybělo) např.: poskytování individuální podpory v rámci výuky a její přípravy, využívání poradenských služeb školy a služeb asistenta.