Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách

L - legislativa
Číslo: 
MSMT- 22294/2013-1
Platnost: 
1. září 2013

Tento metodický pokyn poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce
rizikového chování. Pokyn obsahuje vymezení pojmu, charakteristiku šikanování, a hlavně doporučení, jak sestavit školní program proti šikanování.