Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

L - legislativa
Číslo: 
MP šikana
Platnost: 
1. září 2017

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách tím, že aktualizovalo a zveřejnilo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. K dispozici zde - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny