Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků

L - legislativa
Číslo: 
Příloha - Kyberšikana
Platnost: 
1. září 2017

MŠMT v roce 2017 novelizovalo přílohu metodického doporučení k primární prevenci – konkrétně oblast kyberšikany. Tato příloha zahrnuje praktický návod pro školy, jak preventivně působit ve svém prostředí, jak postupovat v souladu s platnou legislativou, čeho se vyvarovat či na koho se případně obrátit, pokud se s daným problémem škola setká a neumí situaci sama řešit. Je ke stažení zde - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny. Podle šetření Univerzity Palackého v Olomouci z roku 2014 se s kyberšikanou setkalo každé druhé dítě, nyní se statistiky pohybují kolem 60 %. Z šetření České školní inspekce z roku 2016 vyplynula obdobná čísla. Současně dochází ke kyberšikaně vůči pedagogům. Oběťmi kybernetického útoku se stalo 21,73 % českých učitelů, což potvrdil Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se dle zprávy z roku 2016 zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz. Doporučujeme navštívit i webové stránky www.e-bezpeci.cz, kde najdete řadu metodických materiálů, návodů a dat z výzkumů, které můžete ve své praxi využít.