Komunikácia v reality show ako faktor komunikácie v školskom prostredí

Vybrané texty

Príspevok sa zaoberá problematikou komunikácie v médiách ako faktorom, ktorý ovplyvnuje aj komunikáciu v školách. Poukazuje na silu ich pôsobenia, predovšetkým na reality show, ktoré si našli svoje miesto vo volnom čase mladých ludí a ich jazykové prostriedky sa udomácnili aj v komunikácii žiakov. Autorka analyzuje jednotlivé reality show a zdôraznuje potrebu mediálnej výchovy ako prostriedku rozvíjania správnych komunikačných zručností.

Celý článek naleznete v příloze.