Vyúčtování dotace za rok 2015

F - finance
Termín podání žádosti: 
3. únor 2016 - 13:00 - 29. únor 2016 - 0:00

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2015 (přehled poskytnutých dotací najdete zde) odevzdaly do 15. 2. 2016 (rozhodující je razítko pošty):

  • závěrečnou zprávu o realizaci aktivit v projektu
  • finanční vyúčtování projektu
  • finanční vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

a) v listinné podobě na adresu Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 (na obálku uveďte PRCH 2015 – vyúčtování i název organizace)

b) v elektronické podobě (sken) na adresu prchatnidv [dot] cz (do předmětu mailu uveďte PRCH 2015 – vyúčtování projektu číslo (rozhodnutí).

Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování najdete zde.

Tabulky pro vypořádání se státním rozpočtem najdete zde.

Zdrojové informace jsou na těchto stránkách MŠMT.