Finance: netolismus

Termín podání žádosti Termín uzávěrky Název Typ organizace Anotace
27.02.2017 - 00:00 13.03.2017 - 23:00 Vyhlášení dotačních programů Plzeňským krajem spolek podle zákona č. 9/2012 Sb., občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017 a další dotační tituly. Více informací k ...

19.02.2016 - 12:30 31.03.2016 - 23:00 Královéhradecký kraj má vypsané výzvy k dotačním programům "prevence a etické výchovy" spolek podle zákona č. 9/2012 Sb., občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení

Královéhradecký kraj na rok 2016 poprvé bude rozdělovat finanční prostředky do dotačních programů a mimořádných účelových příspěvků v závislosti na...

03.02.2016 - 13:00 29.02.2016 - 00:00 Vyúčtování dotace za rok 2015 spolek podle zákona č. 9/2012 Sb., občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Dle metodického pokynu a v souladu s platnou legislativou je třeba, aby subjekty, které dostaly dotaci na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování...

02.01.2016 - 13:00 02.01.2016 - 13:00 Dotace na rok 2016 spolek podle zákona č. 9/2012 Sb., občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Na konci loňského roku schválila porada vedení MŠMT návrhy dotační komise MŠMT na realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v roce 2016.

Celkem...

19.01.2014 - 23:00 19.01.2014 - 23:00 Dotace na rok 2014 byly schváleny občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Dne 7. 1. 2014 byla poradou vedení a ministrem školství schválena finanční podpora na realizaci projektů aktivit primární prevence.
Dle Metodiky ...

05.09.2013 - 09:00 06.09.2013 - 13:00 Semináře pro žadatele o dotace 2014 - MŠMT občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Seminář pro žadatele o dotace 2014 se uskuteční
5. 9. 2013 od 9-11 hod. Praha – MŠMT v budově C, místnost 81 –...

31.08.2013 (Celý den) 30.09.2013 (Celý den) MŠMT vyhlásilo dotační program pro oblast primární prevence rizikového chování pro rok 2014 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy vyhlašuje Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení...

13.03.2012 - 09:30 22.03.2012 - 09:30 Moravskosklezský kraj - Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školní rok 2012/2013 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení
20.08.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Podpora žadatelům o dotaci MŠMT občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

Blíží se konec uzavření podávání žádostí na aktivity v oblasti prevence rizikového chování.  Termín ukončení podávání žádostí je stanoven na 30. 9...

16.05.2012 - 07:00 30.09.2012 - 23:30 Semináře pro žadatele o dotace na rok 2013 - informace o dotačním řízení 2013-2018 občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb..., obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb..., právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb..., právnická osoba vykonávající činnost školy, školského zařízení, jiná organizace

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O DOTACE NA ROK 2013 (nové dotační období 2013-2018, nové podmínky, nový elektronický systém)

...