MŠMT vyhlásilo dotační program pro oblast primární prevence rizikového chování pro rok 2014

F - finance
Termín podání žádosti: 
31. srpen 2013 (Celý den) - 30. září 2013 (Celý den)

Odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy vyhlašuje Dotační program prevence pro rok 2014. Platná metodika ke stažení zde.Semináře pro žadatele jsou vypsány na http://www.prevence-info.cz/ a na stejné stránce se lze registrovat do 1. 9. 2013. Kapacita sálů je omezena.

Hodnotitelé projektů
Máte-li zájem se stát hodnotitelem projektů pro rok 2014 a splňujete-li následující požadavky –
1)      působíte min. 5 let v oblasti primární prevence rizikového chování,
2)      máte opakovanou praxi s hodnocením projektů (státních i z evropských fondů),
3)      byl/a jste (nebo Vaše organizace) v minulosti (v posledních 3 letech úspěšným žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu,
zašlete nám e-mail na budinskamatmsmt [dot] cz předmět Hodnotitel 2014, a to nejpozději do 15.8. včetně přílohy obsahující –
-          doložení požadovaných kritérií,
-          kontaktů na Vás,
-          souhlasu od krajského školského koordinátora prevence Vašeho kraje,  že s Vaší nominací souhlasí.
Hodnocení bude probíhat v průběhu měsíce října 2013.