Krajská dotační řízení PPRCH

F - finance
Termín podání žádosti: 
2. březen 2016 - 11:00

Odkaz na krajské weby s informacemi o dotačním řízením:

Hl. m. Praha                          http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

Středočeský                         http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty

Jihočeský                              http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Plzeňský                                                http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-preventivnich-aktivit-a-vychovy-k-toleranci-v-roce-2016

Karlovarský                           http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/primprevence.aspx

Ústecký                                 http://www.kr-ustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605/p1=204744

Liberecký                              http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-skolstvi-mladez-a-zamestnanost/43-specificka-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-2016

Pardubický                           nemá dotační řízení

Královéhradecký                 http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx

                                               http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3

                                               http://dotace-kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=15 

Kraj Vysočina                       http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/po-uzaverce ID – ZZ01528

Jihomoravský                       http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4457-506-Preventivni+programy+realizovane+skolami+a+skolskymi+zarizenimi+v+roce+2016.aspx.

Zlínský                                   http://www.kr-zlinsky.cz/podprogram-na-podporu-nno-skol-a-skolskych-zarizeni-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-v-roce-2016-ud-6686.html

Olomoucký                           nemá dotační řízení

Moravskoslezský                 http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

 

Weby MŠMT se zveřejněním dotací:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace

http://www.prevence-info.cz/f-finance-0