Jakub - Film o domácím násilí

Trailer

Filmový příběh zobrazuje intimní pohled do rodiny patnáctiletého Jakuba, která je poznamenána direktivním řízením jeho nevlastního otce. Otcův násilný přístup postupně přeroste v psychické i fyzické týrání. Dojde tak k vnitřnímu rozpadu rodiny. Kam až situace musí zajít, aby si toho všimlo i okolí?

Domácí násilí je jedno z nejzávažnějších patologických a společenských jevů s vysokou mírou latencí. Projevuje se v rovinách psychického, fyzického a sexuálního týrání. Podle nejnovějších průzkumů je stále velký počet rodin, kde se v jakékoliv podobě objevuje domácí násilí na dětech. Znepokojující je potom skutečnost, že je také mnoho domácností, kde nedojde k včasnému či žádnému odhalení. Týrané, zneužívané či zanedbávané děti se nemusí navenek projevovat žádnými příznaky. Dítě motivované strachem, nevědomostí či studem se snaží násilí na něm páchané různými způsoby skrývat. Tento fakt následně ztěžuje zjištění, že bylo dítě vystaveno násilí. V rodině, kde k násilí dojde, přestane fungovat jedna ze základních rolí, a to role ochránce. Vytrácí se úloha útočiště, jistota a bezpečí. Pro dítě se tak rodina stává nebezpečným a nepředvídatelným místem.