Doporučené odkazy

Nejlepší je ta pomoc, která je nejblíže a může být nejrychlejší. Zkuste se obrátit na pedagogicko–psychologickou poradnu, středisko výchovné péče, nebo jakéhokoli psychologa v místě bydliště. V případě, že máte pocit, že Vám nikdo nepomáhá, oslovte školské odbory orgánů místní samosprávy nebo českou školní inspekci.

www.saferinternet.cz (Informace na téma kyberšikana, ochrana osobních údajů aj.

V sekci „Ke stažení“ výsledky výzkumu chování dětí na Internetu)

……………………………………………………………………………………………

www.bezpecne-online.cz (Stránky pro teenagery, rodiče a učitele s informacemi o bezpečném používání internetu, prevenci a řešení kyberšikany; výukové materiály)

……………………………………………………………………………………………

www.protisikane.cz (Informace o kyberšikaně a jejích projevech, tipy pro rodiče)

……………………………………………………………………………………………

www.minimalizacesikany.cz (Praktické rady pro rodiče, učitele a děti, jak řešit šikanu a jak jí předcházet. V sekci „Pro média“ tisková zpráva s výsledky šetření o kyberšikaně na školách)

……………………………………………………………………………………………

http://prvok.upol.cz (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UPOL, v sekci

„Výzkum“ výsledky výzkumného šetření Kyberšikana u českých dětí)

…………………………………………………………………………………………

www.sikana.org (Stránky občanského sdružení Společenství proti šikaně – aktuality z oblasti, související odkazy apod.)

 

E-Bezpeci (www.e-bezpeci.cz) – projekt zaměřený na prevenci rizikového chování na Internetu (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě, sociální inženýrstvi, sexting atd.).
Nový web projektu najdete na adrese http://cms.e-bezpeci.cz/
 

 

Poradna E-Bezpeci (www.napisnam.cz) – poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, jen za letošní rok řešila pres 100 případů kyberšikany, stalkingu, sextingu apod.

 

projekt E-Nebezpeci pro učitele (www.e-nebezpeci.cz), který obsahuje řadu prezentací pro učitele

 

www.hoax.cz

 

http://www.bezpecnykraj.cz/ebezpecnost

 

Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele
Přehledový list Kyberšikana ke stažení (E-bezpečí) – barevný čtyřstránkový PDF leták [4,4 MB]

Příručka pro rodiče a vychovatele (Saferinternet)

 

Kontakty:
Poradna webu Minimalizace šikany

Domácí webové stránky s tématikou šikany:

Společenství proti šikaně , www.sikana.org
Internet poradna, www.internetporadna.cz
Sdružení Linka bezpečí (116 111) , www.linkabezpeci.cz
Amnesty International ČR, www.amnesty.cz

Zahraniční webové stránky s tématikou šikany:

Evropská observatoř pro násilí ve školách : www.obsviolence.com/english/members/
www.bullying.co.uk

www.bullying.org/public/frameset.cfm
www.schoolsecurity.org/trends/bullying.html
www.nldontheweb.org/Banks_1.htm

R - rizikové chování