Doporučené odkazy

Krch F.D.: Mentální anorexie, Portál 2010; Krch F.D.: Mentální bulimie- jak bojovat s přejídáním, Grada 2008
Papežová H.a kol. Spektrum poruch příjmu potravy.Grada.2010.

Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN (Ke Karlovu 11, Praha 2, 224965353) – Každou 3. středu v měsíci ve 14,30 Klub pro rodiče a blízké osoby (i učitelé, spolužáci) pacientů s PPP
Dětská psychiatrická klinika (V úvalu 84/1, 15000 Praha 5, tel: 224 433 400)
Anabell – občanské sdružení (postaatanabell [dot] cz)
Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3, 222 58 06 97)
Linky důvěry
Síť organizace STOB (redukce nadváhy – programy pro rodiny)
Fórum zdravé výživy : www.fzv.cz
Programy zaměřené na zdravou výživu, péči o duševní zdraví mládeže a zdravý životní styl, bezpečnou a udržitelnou redukci nadváhy
Některé publikace (svépomocné manuály o PPP) – ne příběhy nemocných

Web. odkazy: www. ideální.cz ,www.doktorka.cz , www.lekarna.cz, www.anabell.cz , www.stop-ppp.estranky.cz, www.boulimie-anorexie.ch

R - rizikové chování