Doporučené odkazy

Odkazy, literatura
Aby tě auto nepřejelo: prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ
Zuzana Zvadová, Stanislav Janoušek
Praha : Státní zdravotní ústav, 2006
Bezpečná cesta do školy
Jitka Heinrichová
Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2006
Dávej pozor na auta: dopravní výchova pro 1.–2. třídu
přeložila Blanka Mizerová
Havlíčkův Brod : Fragment, 2004
Dávej pozor na přechodu: dopravní výchova pro 3.–4. třídu
přeložila Blanka Mizerová
Havlíčkův Brod : Fragment, 2004
Děti v dopravním provozu, aneb O klukovi z počítače
Marie Adamovská; ilustrace Edita Plicková
Praha : Rotag, 2004
Dopravní výchova: pro 1. a 2. ročník základní školy
ilustrovala Lenka Frajerová
Praha : BESIP – Ministerstvo dopravy, 2006
Dopravní výchova. Díl 2, Cyklista: Pro 4. a 5. roč. zákl. školy
Josef Votruba; Ilustr. Michal Kocián
Praha : Fortuna, 1993
Dopravní výchova. Díl 1, Chodec
Josef Votruba
Praha: Fortuna, 1992
Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů
Mojmír Stojan et al
Brno : MSD, 2008
Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ
vedoucí autorského kolektivu Mojmír Stojan
Brno : Masarykova univerzita, 2007
Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II.,
Mojmír Stojan et al
Brno : MSD, 2008
Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I.,
Mojmír Stojan et al
Brno : MSD, 2008
Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu
Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity :
Centrum dopravního výzkumu : MS Press, 2006
Ostravská dopravní školička 2009 = Kid’s road safety school of Ostrava 2009
metodika Jarmila Chlopková; ilustrace Lenka Susekárová
Ostrava : Repronis pro společnost
Libor Václavík – Libros, 2009
Škola a zdraví 21: dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ
Mojmír Stojan et al.
Brno : MSD, 2008
Šupito: bezpečně v silničním provozu: pěšky, na kole nebo na kolečkových bruslích:
dopravní výchova
autor Dean Lowis; ilustrace Florian Schalinski
Praha : Mutabene, 2009
Teorie dopravní výchovy
Lucie Límová
Praha : Karolinum, 2006
Zastřešující organizací pro bezpečnost silničního provozu je BESIP, působící při Ministerstvu dopravy ČR. Na komunální úrovni se jedná o tyto partnery:
a) městská policie (zejména v oblasti dozoru a asistence v dopravním provozu v místech s vysokým výskytem dětí – např. projekt Bezpečná cesta do školy),
b) dopravní policie (zejména v oblasti vzdělávání a nácviku praktických dovedností),
c) BESIP – metodologická podpora a informace,
d) Centrum dopravního výzkumu – odborné informace a publikace v oblasti dopravní výchovy,
e) Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK Praha – školení a poskytnutí metodik pro selektivní primární prevenci (Preventure, Unplugged).
Webové stránky:
a) www.ibesip.cz,
b) www.cdv.cz,
c) www.adiktologie.cz,
d) www.uamk-cr.cz.

R - rizikové chování