Doporučené zdroje

Neziskové organizace – pro oběti násilí a jejich příbuzné:

Pomoc pro děti:

Dětské krizové centrum  Praha   www.ditekrize.cz

Linka bezpečí dětí a mládeže  linkabezpeci.cz tel.:  116 111

Gaudia (program sociální inkluze pro násilné osoby a osoby mající problém se zvládáním agrese): www.gaudia.cz

Triangl – centrum pro rodinu  -   www.csspraha.cz/triangl          
-individuální terapie a poradenství pro děti, dospívající a dospělé klienty (vztahové, emoční, komunikační aj. potíže), adaptační a intervenční programy pro třídy ZŠ, profesní podpora pedagogům

Dům Tří přání – www.dumtriprani.cz,
azylový dům, pomoc rodinám v přechodné krizi, pro děti se syndromem CAN

  • Ševčík D., Špaténková, N. Domácí násilí: Kontext, dynamika a intervence. Praha: Portál 2011
  • Marvánová-Vargová, B., Pokorná, D., Toufarová, M.: Partnerské násilí: oběti, děti, pachatelé, Linde, 2007
  • Hronová, M., Marvánová-Vargová, B, Pavlíková, I.: Manuál pro pedagogy ZŠ: Škola a děti vystavené domácímu násilí, ROSA 2008 (v pdf  zdarma po objednání na infoatrosa-os [dot] cz)
  • Hronová, M., Marvánová-Vargová, B,, Šilarová, E: Dětská svědectví násilí, ROSA 2008Marvánová-Vargová, B., Vavroňová, M.: Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci, ROSA 2008

Internetové zdroje:

R - rizikové chování