Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na podporu činnosti složek IZS za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení úrovně informovanosti, vzdělanosti, prevence a připravenosti obyvatelstva a ostatních subjektů na území České republiky v oblasti běžných nebezpečí, mimořádných událostí a krizových situací. Realizace jednotné, dlouhodobé a systematické spolupráce je zakotvena v Integrovaném projektu Záchranný kruh, jehož nositelem je Asociace Záchranný kruh

 

Vybrané projekty v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh:

 

 

Internetový bezpečnostní portál www.zachrannykruh.cz

Tento portál zajišťuje účinnou a systematickou informovanost zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Přináší aktuální zpravodajství, výukové aplikace pro jednotlivé cílové skupiny – zejména děti a mládež, jejich pedagogy i rodiče, informuje o činnostech jednotlivých složek IZS, případně partnerů Asociace "Záchranný kruh", za účelem zlepšení informovanosti obyvatelstva v této oblasti. Portál získal významné celostátní ocenění společnosti ASIS – „Bezpečností projekt roku 2007“

 

Interaktivní multimediální příručka první pomoci

V rámci tohoto projektu byl vytvořen kvalitní, účinný, ale i zajímavý a atraktivní nástroj pro vzdělávání zejména žáků škol v oblasti první pomoci, ale i pro vzdělávání široké veřejnosti. Projekt získal významné celostátní ocenění – PR CLUB – „Počin roku 2008“.

 

 

Projekt Chraň svůj svět, chraň svůj život“

Unikátní interaktivní projekt je zaměřen na aktivity ve vztahu ke školám a školským zařízením, dětem a mládeži. Hlavním cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových témat). Projekt je zaměřen na  zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností. Byly vytvořeny modulové výukové programy s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

V rámci projektu bylo vytvořeno 11 výukových interaktivních kurzů věnujících se výuce v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí. Kurzy jsou k dispozici zdarma on-line. Projekt má záštitu MŠMT ČR a získal řadu ocenění a uznání – EMTECH A TECHFILM 2010 – „Hlavní cena – Grand Prix – Křišťálová tužka – v kategorii výukových produktů; 10. ročník soutěže eLearning – „Zvláštní cena odborné poroty za závažnost tématu, originalitu řešení a společenský význam“

 

Projekt „Prověřovací a testovací systém“

Tento projekt nabízí registrovaným uživatelům komplexní nástroj pro prověřování znalostí v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Databáze čítá více než 1000 testových otázek, které lze libovolně vybírat, upravovat a vytvořit si tak vlastní unikátní test.

 

Projekt „Rizika silniční a železniční dopravy"

Tento projekt je určen zejména pedagogům a rodičům k výchově a přípravě dětí a mládeže v oblasti rizik silniční a železniční dopravy a v oblasti jejich požadovaného chování, ale i k samostatné přípravě dětí a mládeže, založené na motivačním přístupu a zajímavosti provedení. Získal významné ocenění projekt roku 2010 v celostátní soutěži Hasič roku a cenu rektora Univerzity J.A. Komenského Praha v rámci soutěže eLearning.

 

Informační systém pro města a obce

Tento unikátní systém zajišťuje ty nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí pro obyvatele (návštěvníky stránek) měst a obcí ČR. Každý bude již znát, jak se zachovat v případě krizové situace a jak pomoci sobě nebo blízkým v případě běžného ohrožení či mimořádné události. Informace a rady jsou garantované odborníky z řad záchranářských subjektů. Za pouhých 10 minut zajistíte zobrazování aktuálních výstrah na blížící se povodně, vichřice a jiné události na Vašem webu.

Místo realizace
Asociace "Záchranný kruh"
5.května 155/8
Karlovy Vary 360 01
Javascript is required to view this map.
Kraj: 
Karlovarský kraj