Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“

Základní ideou projektu Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (dále jen DPP Buď OK) je snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování postojů.
DPP „Buď OK“ je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence, proto není jednostranně zaměřený ale snaží se postihnou problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra, neboť protidrogovou prevenci není možno vnímat jako jednorázovou aktivitu na drogové téma. V následujících letech jsme nabídku rozšířili o problematiku poruch přijmu potravy a problematiku sekt, netolismus a speciální bloky pro malotřídní kolektivy.
Bloky jsou vedeny formou prožitkových programů, interakčních besed, diskuzí a her a pracuje se v nich vždy max. s jednou třídou.
Na většině služeb CPP se klient podílí finančním příspěvkem. U prev. bloků je to pro Ostravu 30 Kč za žáka, pro mimoostravská zařízení 35 Kč za žáka. Zdarma realizujeme pro všechny zájemce ve spolupráci se SZÚ aktivitu „Hrou proti AIDS“. Objedná-li škola pro třídu na 2. stupni či střední škole celý program, má závěrečný blok také zdarma.
Při realizaci programu se nevyhýbáme žádnému typu škol, z čehož vyplývá, že počet žáků a tedy i peníze za program přijaté bývají v různé výši (např. beseda na praktické škole může proběhnout s pěti žáky). Nelimitujeme tedy nejnižším počtem zúčastněných žáků, jediným omezením je, vzhledem k efektivitě programu, přítomnost alespoň poloviny kolektivu.

Místo realizace
Renarkon
Mariánskohorská 328/29
Ostrava – Moravská Ostrava 702 00
Javascript is required to view this map.
Kraj: 
Moravskoslezský kraj
Realizátor