Časopis Prevence zpravodaj 06-2018

Vybrané texty
Seznamte se se zábavnou metodou nácviku správného čtení – diagnostikou a reedukací očních pohybů – a potrénujte vlastní oči cvičením.