Časopis Prevence 2016

Časopis Prevence v roce 2016

Časopis Prevence informuje své čtenáře o aktualitách ze světa primární prevence. V rámci spolupráce přinášíme vybrané texty z časopisu, které jsou nadčasové a lze je realizovat i nyní.

Web časopisu: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence/

   Řadu let bojuji za to, aby pedagogové ve školách věnovali svůj čas třídě. Tedy skupině dětí, která je v procesu školy bez systémové péče (třídnických hodin). Skupině, která ovlivňuje vývoj projevů dětí ve společnosti. Neboť třída je často první "společností", kde se dítě ocitne. Propaguji pravidelné každotýdenní třídnické hodiny, kdy by třídní učitelka měla čas na děti. Pravidelně s nimi sdílela jejich starosti a radosti, a tudíž jednoduše a rychle věděla, co se s nimi děje, dříve než se stane z ředy...
   Můj kolega Ivo mi řekl: "Helo, já jsem ti už chtěl vícekrát říct, napiš něco o strachu. Mně se zdá, že ve školství je ho čím dál tím víc. Všechno se točí kolem toho, aby se něco nestalo. Už dlouho je ho moc."    Zanedlouho po tomto setkání jsem na gymnáziu školila o šikaně a v souvislosti s tím promluvil pan profesor a řekl: "On se totiž u nás neřeší problém, ale postup. Řešíme, jaký papír kdy máme jak napsat, kdy ho kam poslat a zda bude vyhovovat, jak je to na papíře...
Vybrané texty
Termín „psychické trauma“ zdomácněl nejen na odborných fórech, ale i v běžných médiích. Novináři běžně referují o událostech, které způsobily lidem „těžké trauma“. Reportéři vedou rozhovory s občany, kteří jsou „psychicky traumatizovaní“ vším možným, například střelbou na ulici, krádeží kola, ztrátou příbuzného či zvýšením cen elektřiny. Četné manželky i manželé se v psychologických poradnách a na soudních stáních navzájem obviňují z „psychického teroru“ a „traumatizace“. Zástupy...
Vybrané texty
V práci se setkávám s kolegy nabitými energií, nadšenci, zapálenými inovátory, kteří na sobě usilovně pracují, rozvíjejí své nadání a svůj potenciál. Ale také s kolegy, kteří stále jen naříkají na nekázeň žáků, jsou unaveni, budoucnost vidí pesimisticky, jsou vyhořelí. Určitě za to svým dílem může zvyšující se věkový průměr učitelského sboru, ale také všeobecná skepse, nedobré vztahy ve sboru, neuspokojená potřeba kariérního růstu, nálada ve společnosti. Setkávám se i s výsměchem kolegovi, který vybočuje svou horlivostí. Vidím...