Časopis Prevence zpravodaj 11-2015

Vybrané texty
Mládež v obchodních centrech (OC) je novým fenoménem 21. století. V loňském roce jsem se v rámci práce (streetworker pro děti a mládež) rozhodla věnovat více času problematice tzv. „mall junkies” a zaměřit pozornost na nově otevřené nákupní centrum ve městě, kde žiju. Čím jsou tedy nákupní centra tak přitažlivá pro mládež a jejich rodiny? Zájem a atraktivitu nákupní centrum vzbuzuje nejen u mládeže, ale i u dospělých. Pro mladé lidi představuje místo střetávání se svými vrstevníky, místo, které je součástí...