Časopis Prevence zpravodaj 10-2015

Vybrané texty
Príspevok sa zaoberá problematikou komunikácie v médiách ako faktorom, ktorý ovplyvnuje aj komunikáciu v školách. Poukazuje na silu ich pôsobenia, predovšetkým na reality show, ktoré si našli svoje miesto vo volnom čase mladých ludí a ich jazykové prostriedky sa udomácnili aj v komunikácii žiakov. Autorka analyzuje jednotlivé reality show a zdôraznuje potrebu mediálnej výchovy ako prostriedku rozvíjania správnych komunikačných zručností. Celý článek naleznete v příloze.