Časopis Prevence zpravodaj 03-2015

Vybrané texty
Je netolismus skutečně závislost? Mění se psychický nebo fyzický stav žáka? Projevují se (a jak) abstinenční příznaky? Nahlédněte do článku Jana Hlaváče a např. zjistíte, že i počítačové hry mohou mít pozitivní vliv na dítě. Jen je potřeba se s dítětem o tom, co na počítači dělá, bavit:-)