Časopis Prevence zpravodaj 01-2015

Vybrané texty
Ve škole je učitel v každodenním kontaktu se žáky. Někdy ale jednání žáků vyvolávají emoce typu vztek, smutek, překvapení, strach... a učitel má potřebu nějak reagovat a přitom „neztratit tvář“. Asi znáte situace, kdy Žák mluví, když mluví ucitel. Žák dostává odpovednost za svoje chování mimo sebe. Žák odmítá pracovat. Žák nadává ci jinak zasahuje do psychické integrity spolužáku. Jak má učitel reagovat, aby si žák uvědomil, že jeho jednání je nevhodné a že by je měl řídit? Přečtěte si článek Mgr. Michala Dubce....