Časopis Prevence 2015

Časopis prevence v roce 2015

Časopis Prevence informuje své čtenáře o aktualitách ze světa primární prevence. V rámci spolupráce jsme se dohodli, že budeme přinášet vybrané texty a hlavně hry a jiné techniky, které jsou nadčasové a lze je realizovat i nyní.

Web časopisu: http://www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-prevence/

Vybrané texty
Je netolismus skutečně závislost? Mění se psychický nebo fyzický stav žáka? Projevují se (a jak) abstinenční příznaky? Nahlédněte do článku Jana Hlaváče a např. zjistíte, že i počítačové hry mohou mít pozitivní vliv na dítě. Jen je potřeba se s dítětem o tom, co na počítači dělá, bavit:-)   
Vybrané texty
Rodiče se rozejdou. To se stává. Když si ale oba najdou jiné partnery a se společným dítětem nějak zapomenou počítat, je to velmi, velmi špatné. Někdy se zdá situace v rodině zcela bezvýchodná. Dobré řešení neexistuje, ale často můžeme volit z několika možností ne úplne špatných.  Více najdete v článku speciální pedagožky PaedDr. Daniely Švancarové. 
Vybrané texty
Poslouchat se musí, nebo může? Kdo koho má dítě poslouchat?  Žít život, nebo nechat život žít? Co nám brání být s detmi? V článku DiS. Daniela Kauckého najdete zajímavé informace o metodě WIND-OAK. 
Vybrané texty
Ve škole je učitel v každodenním kontaktu se žáky. Někdy ale jednání žáků vyvolávají emoce typu vztek, smutek, překvapení, strach... a učitel má potřebu nějak reagovat a přitom „neztratit tvář“. Asi znáte situace, kdy Žák mluví, když mluví ucitel. Žák dostává odpovednost za svoje chování mimo sebe. Žák odmítá pracovat. Žák nadává ci jinak zasahuje do psychické integrity spolužáku. Jak má učitel reagovat, aby si žák uvědomil, že jeho jednání je nevhodné a že by je měl řídit? Přečtěte si článek Mgr. Michala Dubce....