Časopis Prevence zpravodaj 03-2014

Hry a techniky
Prostřednictvím hledání pozitivních vlastností spolužáků a jejich sepisováním do společného třídního sdrce se posiluje sebevědomí žáků. Ti nejen že získávají pozitivní zpětnou vazbu, ale stávají se nedílnou součástí kolektivu.  
Vybrané texty
Strach. Z jídla. Z císla na váze. Ze selhání. Ze zmeny. Ze ztráty kontroly nad svým tělem. Z nedostatku atraktivity. Ze samoty. Z budoucnosti. Strach svazující ruce a zavírající ústa. Strach našeptávající pokyny a príkazy „Musíš to vydržet.“ „Nesmíš selhat.“ Strach vyhrožující, že „…si te nikdo takhle nevšimne, …budeš pribírat donekonecna a budeš tlustá a odporná, …budeš k nicemu“ Článek se zaměřuje na prevenci poruch příjmu potravy.
Vybrané texty
Příspěvek se zabývá problematikou komunikace v médiích jako faktorem, který ovlivňuje i komunikaci ve školách. Analyzuje jednotlivé reality show a zdůrazňuje potřebu mediální výchovy jako prostředku rozvíjení správných komunikačních dovedností. Více najdete v tomto příspěvku.