Časopis Prevence zpravodaj 02-2014

Hry a techniky
Cílem této aktivity je kontinuální vytvárení koheze skupiny, navozování pocitu sounáležitosti, pomoci, podpory dobrých mezilidských vztahů. Více najdete v přiloženém souboru.