Časopis Prevence zpravodaj 11-2013

Zpravodaj číslo 11/2013

v listopadovém vydání časopisu Prevence zavítáme do světa kyberprostoru. Martina Janoušková zde upozorňuje na některá nebezpečí spojená především se sexuálním podtextem.
Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: infoatsend [dot] cz
PhDr. Helena Vrbková,
šéfredaktorka časopisu Prevence

Vybrané texty
Bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) vytváří tzv. kyberprostor, výrazně ulehčující život, ale s množstvím rizik. Díky ICT žijeme nejen skutečné životy, ale i ty virtuální, skryté za přezdívkami a příběhy. Toto anonymní prostředí však představuje vážné nebezpečí. ICT samy o sobě nejsou ani dobré, ani špatné. Záleží jen na lidech, jak je použijí. Proto musíme být na tato rizika připraveni, zvlášť děti, rodiče a pedagogové.