Časopis Prevence zpravodaj 11-2013

Vybrané texty
Bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) vytváří tzv. kyberprostor, výrazně ulehčující život, ale s množstvím rizik. Díky ICT žijeme nejen skutečné životy, ale i ty virtuální, skryté za přezdívkami a příběhy. Toto anonymní prostředí však představuje vážné nebezpečí. ICT samy o sobě nejsou ani dobré, ani špatné. Záleží jen na lidech, jak je použijí. Proto musíme být na tato rizika připraveni, zvlášť děti, rodiče a pedagogové.