Časopis Prevence zpravodaj 09-2013

Časopis Prevence 2013/09

Z PREVENCE VYDANÉ V ZÁŘÍ 2013 V září jsme publikovali články: Certifikace a jejich vazba na dotační řízení MŠMT, od Mgr. Matiny Budinské, dále Zlo jakou súčasť dnešního světa dětí od Mgr. Vladimíra Fedorka, PhD., Hru Andělská křídla od PhDr. Heleny Vrbkové, pro užití při práce s dětmi ve třídě, a další texty a rubriky.

Vybrané texty
Určitě se shodneme v tom, že dnešní doba je uspěchaná. Človek musí v jednom dni skloubit ruzné povinnosti. Práci, každodenní maličkosti, péči o děti a domácnost…  často na úkor našeho volného času. Koníčky často odsunujeme, protože jsou přece „důležitejší věci“. Více se dočtete v přiloženém PDF.
Hry a techniky
Cíl: Technika vhodná v rámci představování nebo navození pozitivní atmosféry nebo v případě, že chceme děti zaměřit na normu třídy „pomáhání si“. Časová náročnost: půl hodiny. Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let. Instrukce k realizaci: Namalujte do andělských křídel, která jsou na papíře, nebo vepište rukou jméno každého, komu pomáháte. Andělská křídla jsou na papíře namalována, protože každý z nás je někomu andělem. To znamená, že někomu občas pomáhá, snaží se ho ochránit před nedobrými kroky či...