Časopis Prevence 2013

Časopis Prevence 2013/10

v říjnovém vydání časopisu Prevence vyšel zajímavý článek od Mgr. Jany Tussetschlägerové o studentských brigádách. Přináší řadu doporučení na co si dát pozor, kdy brigádu přijmout a kdy ne. Dále pojednává  o nebezpečích, které lze při hledání brigád, ať již u nás nebo v zahraničí, potkat.

Dalším jistě podnětným textem je článek od Mgr. Kamila Janyše ml., který se jmenuje „Artur Schopenhauer, Červená Karkulka, Jára Cimrman... a současnost.“ Autor velmi netradičním způsobem popisuje školskou realitu.

V tomto vydání zároveň byl publikován nový metodický pokyn od MŠMT k šikanování, nebo článek o vlivu mediálního násilí na rozvoj nepřiměřeného  šikanování.

Naleznete zde i upoutávku na výcvik KVP pro psychology a pedagogy v práci se třídou. Více informací o něm najdete na www.vycvikkvp.cz

Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: info@send.cz

PhDr. Helena Vrbková,

šéfredaktorka časopisu Prevence

 

Vybrané texty
Určitě se shodneme v tom, že dnešní doba je uspěchaná. Človek musí v jednom dni skloubit ruzné povinnosti. Práci, každodenní maličkosti, péči o děti a domácnost…  často na úkor našeho volného času. Koníčky často odsunujeme, protože jsou přece „důležitejší věci“. Více se dočtete v přiloženém PDF.
Hry a techniky
Cíl: Technika vhodná v rámci představování nebo navození pozitivní atmosféry nebo v případě, že chceme děti zaměřit na normu třídy „pomáhání si“. Časová náročnost: půl hodiny. Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let. Instrukce k realizaci: Namalujte do andělských křídel, která jsou na papíře, nebo vepište rukou jméno každého, komu pomáháte. Andělská křídla jsou na papíře namalována, protože každý z nás je někomu andělem. To znamená, že někomu občas pomáhá, snaží se ho ochránit před nedobrými kroky či...