Výskytu kterého typu rizikového chování se ve své praxi v roce 2013 nejvíce obáváte?

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
šikana a násilí mezi žáky
26% (10 hlasů)
šikana, nezvladatelné chování a násilí žáků vůči pedagogům
23% (9 hlasů)
užívání návykových látek (omamných a psychotropních)
8% (3 hlasy)
kouření tabákových výrobků
10% (4 hlasy)
zneužívání alkoholických nápojů
0% (0 hlasů)
záškoláctví
15% (6 hlasů)
sebepoškozování
5% (2 hlasy)
poruchy příjmu potravy
3% (1 hlas)
jiný typ
10% (4 hlasy)
Celkem hlasů: 39