neakreditováno

premiéra filmu NA HRANĚ

R - rizikové chování
23.02.2015 - zahájení: 10:00, ukončení: 13:00

Odborný seminář k primární prevenci,

který se koná

v pondělí 23. 2. 2015 od 10 h. do 13 h.

na

MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C, místnost C 081

 

Předběžný program semináře:

Krajská konference PP RCH

R - rizikové chování
23.10.2014 - zahájení: 08:30, ukončení: 15:30

Krajská konference primární prevence rizikového chování aneb Výměna zkušeností z příkladů dobré praxe škol a školských zařízení v JMK (pořádaná ku příležitosti 20. výročí činnosti Poradenského centra při PPP Brno)

Seminář Homofobie a transfobie jako témata pro českou školu

30.10.2014 - zahájení: 09:30, ukončení: 17:00

Homofobie a transfobie jako témata pro českou školu

pořádané

Min. školství, mládeže a tělovýchovy a Min. pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

 

čtvrtek 30. 10. 2014, 9:30 až 17:00 (předpoklad)

budova MŠMT, Karmelitská, Praha

 

 

Nabídka seminářů pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje

R - rizikové chováníP - prevence
zahájení: 25.09.2014 - 13:45, ukončení: 11.12.2014 - 13:45

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zve školní metodiky prevence, metodiky prevence a další pedagogy či případné další zájemce na následující semináře, které budou postupně zveřejňovány na internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155,  pozvánky do škol a školských zařízení budou průběžně rozesílány. Akce budou probíhat v zasedacích místnostech na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Krajská konference SOCIÁLNÍ KLIMA ŠKOLY

R - rizikové chováníP - prevenceS - síť služeb
14.10.2014 - zahájení: 09:00, ukončení: 16:00

Dne 14. 10. 2014 si Vás od 9 do 16 hod dovolujeme pozvat do sálu Jana Letzela (zastupitelstva)  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na konferenci s názvem Sociální klima školy.

Těšit se můžete na příspěvky:

- PhDr. Richarda Brauna, Ph.D. – Školní metodik prevence a budování dobrého klimatu školy

- PhDr. Lenky Skácelové a Mgr. Terezy Kaufové – Posilování vzájemného respektu ve vztahu školy a rodičů

Syndikovat obsah