neakreditováno

Seminář pro žadatele o dotace 2016 - Olomouc - 8.9. 11.15-13.15

R - rizikové chováníP - prevenceM - filmyL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
08.09.2015 - zahájení: 11:15, ukončení: 13:15

Semináře pro žadatele o datace

Seminář pro žadatele o dotace - Olomouc - 8.9. - 9-11

R - rizikové chováníP - prevenceM - filmyL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
08.09.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 11:00

Semináře pro žadatele o datace

Seminář pro žadatele o dotace 2016 - Praha - 4.9.2015 - 12-14

R - rizikové chováníP - prevenceM - filmyL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
04.09.2015 - zahájení: 12:00, ukončení: 14:00

Semináře pro žadatele o datace

Seminář pro žadatele o dotace 2016 - Praha - 4.9. 9-11

R - rizikové chováníP - prevenceM - filmyL - legislativaV - výzkumyD - dobrá praxeF - financeS - síť služeb
04.09.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 11:00

Semináře pro žadatele o datace

Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

R - rizikové chování
02.09.2015 - zahájení: 09:30, ukončení: 16:00

 

Ve středu 2. září 2015 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování.

Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma.

Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Krajské fórum prevence 2015 aneb legální závislosti...

P - prevence
15.05.2015 - 14:15

konference "KRAJSKÉ FÓRUM PREVENCE 2015 aneb legální závislosti…" se uskuteční dne 16. června 2015 v aule Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Konference je zaměřena na alkoholismus, gambling a tabakismus.

 

Jakou ženou jsem pro druhé a proč

zahájení: 05.06.2015 - 17:00, ukončení: 07.06.2015 - 14:00

V rámci cyklu PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI se koná víkend "Jakou ženou jsem pro druhé a proč".  V celé řadě aktivit, které pořádá ŽBZ, má tento cyklus specifické místo. Obsahuje totiž pouze témata, která jsou zajímavá pro jeho realizátory. Jeho cílem není tedy vzdělávání, ani prevence, či jakákoliv dlouhodobá aktivita, ale je to místo pro pohodový seberozvoj v malých skupinách, kde se sejdou motivovaní lidé.

Pracovní jednání metodiků prevence z PPP

L - legislativa
26.05.2015 - zahájení: 10:30, ukončení: 15:00

Vážená paní metodičko prevence, vážený pane metodiku prevence,

dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání k činnostem metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně, které se bude konat v NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9, dne 26. 5. 2015
od 10,30 do přibližně 15,00, místnost B.

Potvrzení Vaší účasti, prosím, proveďte zde. Registrace je otevřena do 22. 5. 2015. 

Se srdečným pozdravem

Mgr. Lucie Jurystová

Oddělení prevence rizikového chování

Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2015 na téma „agrese a agresivní chování“

P - prevence
25.05.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Více informací ZDE

PSYCHOHYGIENA PRO PEDAGOGY – PRÁCE S ČASEM

P - prevenceS - síť služeb
24.04.2015 - zahájení: 08:30, ukončení: 14:15

Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům i manažerům ve školství, kteří mají zájem pracovat na své dobré duševní kondici. Vhodné pro absolventy úvodní „Psychohygieny“ jako rozšíření informací a dovedností. Účast na předchozím semináři však není podmínkou.

Syndikovat obsah