neakreditováno

III. ročník konference ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

R - rizikové chování
15.03.2016 - zahájení: 09:00, ukončení: 17:00

III. ročník konference ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

 

Premiéra filmu Jakub - téma domácí násilí

R - rizikové chování
18.03.2016 - zahájení: 10:00, ukončení: 12:00

Dne 18. března 2016 od 10 hodin se v prostorách MŠMT uskuteční premiéra preventivního filmu Jakub, který je určený školám a zabývá se problematikou domácího násilí.

Přihlašování na akci zde nejpozději do 10. března 2016

PREMIÉRA JE URČENA ODBORNÉ PEDAGOGICKÉ VEŔEJNOSTI.

 

KYBERPSYCHO - řešení kyberkriminality a elektronického násilí

R - rizikové chováníP - prevence
23.11.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Více informací ZDE

Konference PPRCH 2015

R - rizikové chováníP - prevence
zahájení: 09.11.2015 - 09:30, ukončení: 10.11.2015 - 09:30

Více informací ZDE

Seminář pro pedagogické pracovníky na téma šikana

06.10.2015 - 15:45

MHMP pořádá 26. 10. 2015 ve Velké zasedací síni Nové radnice seminář pro pedagogické pracovníky naa téma šikana.

Seminář zahájí radní Ing. Radek Lacko a na programu budou tyto přednášky:

09:15 – 09:30 h

Nová šetření výskytu a podob šikany

Mgr. Pavel Dosoudil(CSSP – PCPP)

09:30 – 12:30 h

Ukázka interaktivní lekce projektu Minimalizace šikany

Mgr. Renata Vordová (AISIS, o. s.)

12:45 – 13:15

Konference

D - dobrá praxe
25.11.2015 - zahájení: 09:00, ukončení: 17:00

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádají konferenci

„KVALITA PÉČE O DĚTI V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ“

Konference se bude konat v prostorách Kongresového sálu Masarykovy koleje, Thákurova 550/1, Praha 6 – Dejvice, 25. 11. 2015 od 9.00 do 17.00.

Konference je věnovaná dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, konkrétně v zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu v resortu školství.

Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování

R - rizikové chováníP - prevenceV - výzkumyD - dobrá praxeS - síť služeb
zahájení: 21.09.2015 - 10:00, ukončení: 22.09.2015 - 13:00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vzdělávání,oddělení prevence

pořádá Odborný seminář k oblasti primární prevence rizikového chování,

Téma: Kdo, co a jak dělá v primární prevenci (role, kompetence a spolupráce jednotlivých poskytovatelů primární prevence)

ve dnech 21. – 22. 9. 2015 v hotelu Angelo Pilsen v Plzni

Dotační řízení MŠMT na rok 2016 je spuštěno

F - finance
03.09.2015 - 09:55

Elektronický systém pro podávání žádostí pro rok 2016 byl spuštěn. Své projekty můžete podávat zde.

Své žádosti zpracovávejte do 30. 9. 2015 v souladu s aktualizovanou metodikou, kterou naleznete zde

Syndikovat obsah