Agresi ve škole není třeba potlačovat, ale kultivovat

R - rizikové chováníVybrané texty

Když uslyšíme slovo agrese, pravděpodobně se v nás rozezní některý z těchto pocitů: strach, nejistota, nervozita, vztek, odpor atp. Agresi můžeme spojovat se slovními útoky, rvačkami, bitkami, rozbíjením, šikanou, násilím a dalším jednáním, které hodnotíme jako negativní. Snahou je takové chování nepřipustit nebo mu zamezit, a to z různých důvodů:

  • strach ze zranění,
  • obava z ublížení,
  • případně vnitřní nesouhlas a konflikt s vlastními hodnotami („Prát se nemá!“).

Je ale možné, že se objeví i jiné pocity: vzrušení, radost, pocit proudící energie, bojovnost, touha po vítězství. Agresi můžeme spojovat také s následujícími typy situací: sport, hry s vítězi a poraženými, obrana sebe či druhých, dosahování různých cílů atp. Je vidět, že projevy agrese i její prožívání mohou být velmi různorodé. Podívejme se proto na agresi z odstupu, bez předsudků a hodnocení. Pro tento pohled nabízím následující klíčové otázky: Co je to agrese a jaké potřeby se skrývají za agresivními projevy? Jak je možné agresivní energii tvořivě a smysluplně využít?