Agresi ve škole není třeba potlačovat, ale kultivovat

R - rizikové chováníVybrané texty

Motto:

„Agresivita je postojem k životu, který burcuje, aktivizuje a motivuje… Správná míra agresivity za príhodných okolností znamená polovinu úkolu.“ (Moore, Gillette, s. 70)

Když uslyšíme slovo agrese, pravděpodobně se v nás rozezní některý z těchto pocitů:

 • strach,
 • nejistota,
 • nervozita,
 • vztek,
 • odpor atp.

Agresi můžeme spojovat se slovními útoky, rvačkami, bitkami, rozbíjením, šikanou, násilím a dalším jednáním, které hodnotíme jako negativní. Snahou je takové chování nepřipustit nebo mu zamezit, a to z různých důvodů:

 • strach ze zranění,
 • obava z ublížení,
 • případně vnitřní nesouhlas a konflikt s vlastními hodnotami („Prát se nemá!“).

Je ale možné, že se objeví i jiné pocity: vzrušení, radost, pocit proudící energie, bojovnost, touha po vítězství. Agresi můžeme spojovat také s následujícími typy situací:

 • sport,
 • hry s vítezi a poraženými,
 • obrana sebe ci druhých, dosahování různých cílu atp.

Je vidět, že projevy agrese i její prožívání mohou být velmi různorodé. Podívejme se proto na agresi z odstupu, bez předsudku a hodnocení. Pro tento pohled nabízím následující klííčové otázky:

 1. Co je to agrese a jaké potřeby se skrývají za agresivními projevy?
 2. Jak je možné agresivní energii tvořivé a smysluplné využít?