Prevence kriminality 2011 - hl. m. Praha

F - finance

Zásady pro poskytování dotací z prostředků MHMP na rok 2011 pro oblast prevence kriminality.

EU peníze školám

F - finance

V rámci projektu EU peníze školám, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo již v prosinci minulého roku, si každá základní škola se sídlem mimo hlavní město Praha může zažádat v průměru zhruba o milionovou dotaci, a to bez složitého úřadování, bez zbytečných komplikací, náročné administrativy a bez potřeby najímat si drahé zprostředkovatelské a poradenské agentury. Na každou základní školu, která si požádá, se dostane.

Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR

V - výzkumy

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu.

Programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování MŠMT na rok 2011

F - finance

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu pro rok 2011.

Zákon o pedagogických pracovnících

L - legislativa

Zákon o pedagogických pracovnících v §9a) stanovuje podmínky pro získání specializačního příplatku.
zákon byl novelizován 1. 1. 2010 plné znění zde

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

L - legislativa

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

L - legislativa

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního metodika prevence a výchovného poradce.

Syndikovat obsah

Partneři