Konference Primární prevence rizikového chování

D - dobrá praxe

Konference primární prevence rizikového chování je ojedinělou akcí svého druhu v České republice, která se zabývá problematikou prevence a výzkumem v prevenci v různých oblastech rizikového chování. Její multioborové pojetí reflektující aktuální vývoj v oblasti prevence ve světě i u nás z něho činí spojovací článek mezi profesionály různých oborů podílejících se na práci v této oblasti. Konferenci organizuje Sdružení SCAN ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK Praha a partnery.

Časopis Prevence

D - dobrá praxe

Časopis Prevence je určen školním metodikům prevence, dále třídním učitelům metodikům v PPP a odborným pracovníkům. Je periodikem vycházejícím deset měsíců v roce, po dobu školního roku. Vychází nepřetržitě od května 2004.

Cílovou skupinou časopisu Prevence jsou pracovníci z oblasti prevence rizikového chování, tzv. školní metodici prevence ze základních a středních škol, dále časopis odebírají v podstatě všechny Pedagogicko psychologické porady v České republice. Do cílové populace též patří dětské domovy a další odborná pracoviště.

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže 2010 - 2012 - Zlínský kraj

L - legislativa

Strategie dokumentuje situaci v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení kraje a vytyčuje školám, školským zařízením a dalším subjektům v dané oblasti směr v návaznosti na jejich potřeby, možnosti, podmínky a konkrétní situace.

Hlavní město Praha vyhlašuje dotační řízení na projekty specifické protidrogové prevence "Zdravé město Praha 2011“

F - finance

Pro rok 2011 jsou vyhlášeny tyto programy:
I. program pro školy a školská zařízení,
II. program pro organizace.
Priority obou programů pro rok 2011 včetně dalších informací jsou uvedeny v metodických pokynech pro žadatele.

Prevence kriminality 2011 - hl. m. Praha

F - finance

Zásady pro poskytování dotací z prostředků MHMP na rok 2011 pro oblast prevence kriminality.

EU peníze školám

F - finance

V rámci projektu EU peníze školám, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo již v prosinci minulého roku, si každá základní škola se sídlem mimo hlavní město Praha může zažádat v průměru zhruba o milionovou dotaci, a to bez složitého úřadování, bez zbytečných komplikací, náročné administrativy a bez potřeby najímat si drahé zprostředkovatelské a poradenské agentury. Na každou základní školu, která si požádá, se dostane.

Trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR

V - výzkumy

Práce prezentuje trendy v kuřáctví dětí a dospívajících v ČR v období 1994–2006. Pozornost je věnována také psychosociálnímu.

Syndikovat obsah

Partneři